Achtergrond

Het ‘overlegorgaan samenwerkingsverbanden openluchtrecreatie’ (OSO) werd in 1972 opgericht als gespreksplatform voor recreatieschappen en andere organisaties op het gebied van openluchtrecreatie. In 1995 is het OSO verzelfstandigd en is het sindsdien dé vereniging van samenwerkingsverbanden in de recreatiesector.

Het OSO is actief voor haar leden op het terrein van recreatie in de ruimste zin van het woord. 

Informatie
Met vragen kunt u terecht bij:
Secretariaat OSO
Regio Twente
De heer Jan Kloots
053-487 65 48
j.kloots@regiotwente.nl
Postbus 1400
7500 BK Enschede

Website OSO
Leisurelands, afdeling Marketing, Sales & Communicatie
​​​​​​​info@leisurelands.nl
​​​​​​​
026-3848800