WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET OSO

 

Achtergrond

Het ‘overlegorgaan samenwerkingsverbanden openluchtrecreatie’ (OSO) werd in 1972 opgericht als gespreksplatform voor recreatieschappen en andere organisaties op het gebied van openluchtrecreatie. In 1995 is het OSO verzelfstandigd en is het sindsdien dé vereniging van samenwerkingsverbanden in de recreatiesector.

Het OSO is actief voor haar leden op het terrein van recreatie in de ruimste zin van het woord. 

Informatie

Met vragen kunt u terecht bij:

Secretariaat OSO

 

Regio Twente
De heer Jan Kloots

053-487 65 48

j.klootsregiotwentenl

Postbus 1400

7500 BK  Enschede

Website OSO

Leisurelands, afdeling Marketing, Sales & Communicatie

infoleisurelandsnl 

026-3848800