WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET OSO (under construction)

 

Achtergrond

Het ‘overlegorgaan samenwerkingsverbanden openluchtrecreatie’ (OSO) is in 1972 opgericht als gespreksplatform voor recreatieschappen en andere organisaties op het gebied van openluchtrecreatie. In 1995 is het OSO verzelfstandigd en werd het dé vereniging van samenwerkingsverbanden in de recreatiesector.

Toekomst

In 2013 heeft er een onderzoek onder leden en niet-leden plaatsgevonden naar de bevindingen over hoe de toekomst van de OSO eruit zou moeten komen te zien. Naar aanleiding van deze uitkomsten is het bestuur nu bezig een richting te bepalen voor de OSO. Op basis daarvan zal deze website weer vorm gaan krijgen. Wordt aan gewerkt dus.

Informatie

Met vragen kun je terecht bij:

Secretaris OSO

 

Jan Kloots

053-487 65 48

j.klootsregiotwentenl

Regio Twente

Postbus 1400

7500 BK  Enschede

Website OSO

Margo Laan

023-520 28 50

mlaanrecreatienoordhollandnl

Recreatie Noord-Holland NV

Postbus 2571

2002 RB  Haarlem