Het OSO heeft de volgende leden:

  • Staatsbosbeheer
  • Recreatie Noord-Holland NVĀ 
  • Recreatie Midden-Nederland
  • Recreatieschap West-Friesland
  • Regio Twente
  • Leisurelands
  • Uiterwaarde
  • Gemeente Zwolle