Wat we doen?

Het OSO is actief voor haar leden op het terrein van recreatie in de ruimste zin des woords’. Dat betekent in de praktijk:

  • Het geven van adviezen en voorlichting over openluchtrecreatie en natuur- en landschapsbehoud;
  • Het behartigen van de individuele en collectieve belangen (bij rijks-, provinciale en gemeentelijke overheid en in samenwerking met andere organisaties);
  • Het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de leden (middels themabijeenkomsten, conferenties e.d.);
  • Het stimuleren van professionalisering bij de leden middels informatieverstrekking, opleiding en training, het laten doen van onderzoek etc.

Door deelnemers van het OSO is er een groot netwerk ontstaan met ministeries, onderwijs- en kennisinstellingen, branche-organisaties zoals RECRON, Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Koninklijke Horeca Nederland, NFN en vele (recreatie)ondernemers.