Achtergrond

Het ‘overlegorgaan samenwerkingsverbanden openluchtrecreatie’ (OSO) werd in 1972 opgericht als gespreksplatform voor recreatieschappen en andere organisaties op het gebied van openluchtrecreatie. In 1995 is het OSO verzelfstandigd en is het sindsdien dé vereniging van samenwerkingsverbanden in de recreatiesector.

De leden van het OSO zijn allen beheerder, eigenaar en/of exploitant van recreatiegebieden. Het OSO is een landelijke vereniging en leden zijn over het hele land verspreid.

In 2022 bestond het OSO 50 jaar.  

Heb je vragen?

Neem dan contact op met:
Leisurelands
​​​​​​​info@leisurelands.nl
​​​​​​​
026-3848800